Kontakt os
Mail info@ser-hegn.dk
Ring til
   7586 8296
   5120 2266

Navn
Telefonnummer
E-mail
Evt. kommentarer

Service- og vedligeholdelseskontrakt på Perimetersikring type SERQURIOS

Serviceeftersynet omfatter følgende kontrolpunkter:

  • Visuel kontrol af samtlige produkter og tilhørende styringers generelle tilstand
  • Visuel kontrol af eventuelle støbte fundering
  • Smøring af bevægelige dele efter behov
  • Kontrol af elektriske sikkerhedskomponenter
  • Efterspænding af elektriske forbindelser
  • Efterspænding af samtlige bolte, møtrikker og anden befæstelse, hvis disse er observeres løse
  • Komplet kontrol og funktionsafprøvning af produkterne
  • Rengøring af eventuelle fotoceller
  • Hegnslinjer gennemgås

Mængder og antal produkter, er iht. tilbud eller ordrenummer, aftalen baseres på.
Servicebesøget dokumenteres i form af en servicerapport, som sendes via mail, samt et mærkat påklistret et synligt og naturligt sted, udfyldt med servicedato og den udførendes initialer.

Formål

Formålet med vedligeholdelsesservicen er bla. At opretholde generelle garantibestemmelser, samt at holde de leverede produkter i en drift og funktions sikker stand, så slitage og defekter forhindres i at udvikle sig. Ligeledes imødekommes arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 samt ændringer som nr. 832 af 1998

Fejlretning

Fejlretning og eventuelle reparationer udføres iht. individuel aftale og pris.

Kontraktperiode, ændringer og opsigelse

Kontraktperioden påbegyndes ved endelig levering af samtlige bestilte SERQURIOS produkter iht. tilbud eller ordrenummer, og er automatisk fortsættende indtil kontrakten opsiges skriftlig, dog minimum 5 år. Opsigelse skal ske skriftlig med bekræftelse for modtagelse af denne opsigelse minimum 3 måneder før udløb.

Ved ændringer til kontrakten skal der udfyldes en ny skriftlig kontrakt, eller laves en skriftlig tilføjelse til allerede eksisterende kontrakt

Betaling

Prisen er som i tilbud eller ordrenummer ved bestilling af SERQURIOS produkter, og den oplyste pris er pr. år, indeholdende 1 stk. service besøg pr. år. Ønskes flere servicebesøg aftales dette særskilt. Prisen indeksreguleres 1 gang årligt efter Nettoprisindeks, dog med minimum 3 %. Betalingen er pr. 1. januar i det pågældende år, og service udføres i 1 kvartal samme år, med mindre er særskilt skriftlig aftalt. Betalingsbetingelser findes på vor hjemmeside www.ser-hegn.dk

Udenfor ovenstående:

Tilkald 24/7/365, med stor vilje og kraft bag på Tlf.75 86 82 96

Ønskes andre produkter i aftalen, aftales dette skriftlig særskilt

Hent vores service- og vedligeholdelseskontrakt

Ønsker du at downloade vores service- og vedligeholdelseskontrakt som PDF fil, kan du gøre det ved at klikke her

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere